i vs you cumhurbaşkanı seçimi
 • salisilik ne demek
 • eleman ne demek
 • nemölçer ne demek
 • leylaki ne demek
 • yaya ne demek
 • abuk sabuk ne demek
 • madalya ne demek
 • itibar ne demek
 • hacı ne demek
 • kanon ne demek
 • kamanço ne demek
 • dalaş ne demek
 • iskelet ne demek
 • farmakognozi ne demek
 • bedevi ne demek
 • zorunlu ne demek
 • formül ne demek
 • fonolog ne demek
 • komisyon ne demek
 • melankoli ne demek
 • retina ne demek
 • edisyon ne demek
 • bermutat ne demek
 • lain ne demek
 • paralojizm ne demek
 • kahin ne demek
 • sentez ne demek
 • dünür ne demek
 • revolver ne demek
 • debdebeli ne demek
 • mübadele ne demek
 • daha ne demek
 • tabut ne demek
 • virütik ne demek
 • tasarım ne demek
 • baldır ne demek
 • cibin ne demek
 • ziyade ne demek
 • gerilim ne demek
 • uyanık ne demek
 • radar ne demek
 • zeybek ne demek
 • cübbeli ne demek
 • kafes ne demek
 • fani ne demek
 • teknoloji ne demek
 • geriz ne demek
 • elifba ne demek
 • nefis izzeti ne demek
 • vakar ne demek
 • abla ne demek
 • bağlaç ne demek
 • hallaç ne demek
 • laktoz ne demek
 • geriatri ne demek
 • organik ne demek
 • santra ne demek
 • oligopson ne demek
 • hatim ne demek
 • infirak ne demek
 • zorla ne demek
 • zıpkın ne demek
 • onkoloji ne demek
 • dalak ne demek
 • rafting ne demek
 • radyolink ne demek
 • dekoratif ne demek
 • izohips ne demek
 • gaddarlık ne demek
 • vize ne demek
 • sağdıç ne demek
 • palmitil ne demek
 • istadya ne demek
 • tahterevalli ne demek
 • Taklitçi Ahtapot ne demek
 • mahrek ne demek
 • ritmik ne demek
 • optik ne demek
 • cumhuriyet ne demek
 • harbe ne demek
 • abani ne demek
 • fototek ne demek
 • naaş ne demek
 • rölöve ne demek
 • duruşma ne demek
 • yiv ne demek
 • nevale ne demek
 • Kelimemiz
  bağıntı
  bağıntı Ne Demek?

  Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. - isim

  Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon. - biyoloji

  İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. - jeoloji

  İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. - felsefe

  Görelik. - felsefe

  İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik. - matematik

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Bir dairenin "r" yarı çapı ile alanı arasında şöyle bir bağıntı vardır: S=? x r².

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  bağıntı Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  bağıntı Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  bağıntı Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  bağıntı Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  bağıntı Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  bağıntı Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  bağıntı Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  dota experts forum mutluluğun resmi